Centrul de Traduceri organizează periodic proceduri de ofertare și participă la licitații interinstituționale într-o mare varietate de domenii.

În conformitate cu regulamentul său de instituire, Regulamentul (CE) nr. 2965/94 al Consiliul, Centrul este o entitate juridică și se poate angaja în raporturi contractuale cu furnizori externi de servicii.

Încheierea unui contract este posibilă numai după finalizarea cu succes a procedurilor stricte de licitație, în conformitate cu normele UE privind achizițiile publice.

Pentru a depune o ofertă, furnizorii externi de servicii interesați trebuie să răspundă invitației de participare la procedura de ofertare lansată de Centru.

Toate informațiile necesare pentru participare sunt incluse fie în anunțurile publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, fie pe această pagină.

Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că publicarea pe site-ul Centrului nu înlocuiește publicarea oficială a procedurii de ofertare în TED (Tenders Electronic Daily), care este versiunea online a suplimentului la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene dedicat achizițiilor publice în Europa.

Prin urmare, Centrul nu-și asumă nicio răspundere sau obligație în legătură cu conținutul site-ului său în acest sens.

Lista procedurilor de ofertare în curs (dacă există) este prezentată mai jos.

CDT/2024/OP/0002 - (EN-EU)

Closing date:

CDT/2024/OP/0003 - (EU-EN)

Closing date: