Tłumaczenie to przeniesienie znaczenia wyrażonego w języku źródłowym na język docelowy w celu stworzenia tekstu zgodnego z zasadami gramatyki języka docelowego i z instrukcjami otrzymanymi w ramach zlecenia tłumaczeniowego. „Język źródłowy” to język, w którym napisany jest tekst oryginalny (zwany również „tekstem źródłowym”), a „język docelowy” to język, na który tłumaczony jest tekst źródłowy. Dokumenty są wstępnie przetwarzane w celu zidentyfikowania powtarzających się fragmentów i ułatwienia skorzystania z zawartości pamięci tłumaczeniowych (TM) Centrum oraz w celu użycia silników tłumaczenia maszynowego (MT), chyba że dokumenty te należą do którejkolwiek z poniższych kategorii:

  • dokumenty bardzo pilne
  • pilne dokumenty w określonych formatach, które wymagają specjalnych operacji wstępnego przetwarzania

Zlecenia tłumaczeń, które spełniają odpowiednie warunki do korzystania z niestandardowych silników tłumaczenia maszynowego Centrum, są automatycznie wstępnie przetwarzane przez te silniki i są oferowane po cenach zniżkowych z różnymi terminami realizacji. Takie wstępnie przetłumaczone dokumenty są następnie przedmiotem pełnej edycji wykonywanej przez lingwistów Centrum, aby ostateczny wynik był całkowicie porównywalny z wynikiem uzyskanym w tłumaczeniu tradycyjnym (tj. przez tłumacza, który wykonuje tłumaczenie, korzystając z pamięci tłumaczeniowej w połączeniu z tłumaczeniem maszynowym).