Dział Tłumaczeń to największy dział Centrum, zatrudniający ponad połowę wszystkich pracowników. Składa się on z trzech sekcji językowych.

Tłumacze (grupy językowe)

Każda grupa językowa jest podzielona na zespoły tłumaczy, po jednym na każdy język urzędowy UE. Wielkość każdego zespołu zależy od zapotrzebowania na tłumaczenia na poszczególne języki docelowe. Wszyscy tłumacze przekładają na swój język ojczysty; są absolwentami różnych uczelni, głównie wydziałów lingwistycznych.

Tłumacze korzystają ze szkoleń przez cały okres zatrudnienia w Centrum, zarówno w zakresie nauki języków obcych (pogłębianie umiejętności językowych i nauka nowych języków), jak i zagadnień związanych z obszarami specjalizacji poszczególnych klientów.

Tłumacze zatrudnieni w Centrum zajmują się przekładem i weryfikacją dokumentów i znaków towarowych. Ponadto opracowują listy dialogowe do nagrań wideo, tworzą glosariusze i uczestniczą w budowaniu międzyinstytucjonalnej bazy terminologicznej IATE.

Jako zawodowi lingwiści, tłumacze zatrudnieni w Centrum gwarantują wysoką jakość językową dostarczanych tłumaczeń. Dotyczy to zarówno tekstów tłumaczonych w Centrum, jak i tych, których tłumaczenie zleca się wyspecjalizowanym, zewnętrznym dostawcom usług językowych.

Dzięki przyjętemu modelowi biznesowemu opartemu na outsourcingu i wewnętrznej kontroli jakości, Centrum stało się punktem odniesienia we wszystkich aspektach związanych z weryfikacją przekładu.