Transkrypcja to konwersja pliku audiowizualnego na wysokiej jakości tekst w formie pisemnej. Dokonywana jest za pomocą technologii zamiany mowy na tekst, a surowe dane wyjściowe są następnie edytowane przez jednego z lingwistów Centrum. Tekst końcowy może w razie potrzeby zawierać kody czasowe i identyfikację mówcy.