Na czym polega staż?

Centrum Tłumaczeń oferuje staże, zwłaszcza dla studentów z państw członkowskich Unii Europejskiej i obywateli państw kandydujących do członkostwa, którzy pragną dowiedzieć się o obszarach działalności Centrum oraz zdobyć doświadczenie w międzykulturowym i wielojęzycznym środowisku, z możliwością nawiązania kontaktów.

Ile trwa staż?

Staż może trwać najkrócej trzy miesiące, a najdłużej sześć miesięcy (poza określonymi wyjątkami).

Jakie kryteria należy spełnić?

Staże są otwarte dla kandydatów, którzy w momencie ubiegania się o staż spełniają następujące wymagania:

  • ukończenie co najmniej czterech semestrów studiów uniwersyteckich lub równoważne wykształcenie w dziedzinie pokrywającej się z działalnością Centrum,
  • poziom umiejętności: wstępne doświadczenie w jednej z dziedzin działalności Centrum,
  • umiejętności językowe: bardzo dobra znajomość jednego języka urzędowego Unii Europejskiej i zadowalająca znajomość innego języka UE, w stopniu koniecznym do wypełnienia zadań. Dobra znajomość jednego z języków roboczych Centrum (francuski lub angielski) jest atutem. Kandydaci z krajów kandydujących do przystąpienia do UE muszą mieć dobrą znajomość co najmniej jednego języka kraju kandydującego i dobrą znajomość języka angielskiego lub francuskiego.

Jak uczestniczyć w procedurze naboru?

Przed każdym rokiem kalendarzowym Centrum decyduje o liczbie oferowanych staży, w zależności od poziomu dostępnych środków budżetowych i zdolności każdego działu do przyjęcia stażysty.

Następnie Centrum publikuje na swojej stronie internetowej zaproszenie do nadsyłania wniosków o staż, opisujące etapy procedury naboru (kryteria kwalifikowalności i wyboru, formularz zgłoszeniowy itp.).

Jakie jest wynagrodzenie stażysty?

Stażyści otrzymują miesięczne wynagrodzenie w wysokości 25% podstawowego wynagrodzenia miesięcznego pracownika tymczasowego Centrum na stopniu zaszeregowania AD5, w grupie 1, począwszy od daty rozpoczęcia stażu.

Dodatkowe informacje znajdują się w decyzji administracyjnej Centrum w sprawie staży, którą można przejrzeć lub pobrać pod adresem: Administrative Decision/DA_012010