Praca terminologiczna polega na tworzeniu wyczerpujących glosariuszy z terminami źródłowymi i docelowymi, definicjami, odniesieniami do źródeł i kontekstu, komentarzami itp. w celu zaimportowania tych informacji do międzyinstytucjonalnej bazy terminologicznej IATE (interaktywna europejska baza terminologiczna).

Przeczytaj broszury: