Rozporządzenie ustanawiające

Rozporządzenie ustanawiające Centrum zostało przyjęte przez Radę Unii Europejskiej w listopadzie 1994 r., a później było dwukrotnie zmieniane: po raz pierwszy w 1995 r., w celu rozszerzenia działalności Centrum na instytucje i organy, które mają własne służby tłumaczeniowe, oraz wzmocnienia współpracy międzyinstytucjonalnej w obszarze tłumaczeń; po raz drugi w 2003 r., aby dostosować pewne przepisy do treści rozporządzenia Rady w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich.

Tekst skonsolidowany: Rozporządzenie Rady (WE) nr 2965/94 z dnia 28 listopada 1994 r. ustanawiające Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej

Founding regulation setting up the Translation Centre - JO 1994 L 314

Amended Founding Regulation - JO 2003 L 245

Amended Founding Regulation - JO 1995 L 268