Komitet Pracowniczy jest statutowym organem, który reprezentuje interesy pracowników Centrum w relacjach z kadrą kierowniczą i umożliwia stały kontakt pomiędzy kierownictwem a pracownikami.

Przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania Centrum, stanowiąc forum, na którym personel może wyrażać swoje poglądy. Działa na poziomie ogólnym, broniąc interesów wszystkich pracowników, a także na poziomie indywidualnym, pomagając tym spośród nich, którzy napotykają problemy w życiu zawodowym. Członkowie Komitetu wybierani są przez pracowników. W Komitecie zasiada pięciu członków i pięciu zastępców, a ich kadencja trwa 3 lata. Komitet jest przede wszystkim odpowiedzialny za:

  • wydawanie opinii w sprawach administracyjnych i dotyczących personelu (ogólne przepisy wykonawcze, plan polityki kadrowej itp.),
  • mianowanie przedstawicieli w procedurach rekrutacji nowych pracowników Centrum,
  • przekazywanie sugestii dotyczących organizacji i działania Centrum oraz zgłaszanie propozycji poprawy warunków pracy pracowników lub ogólnych warunków życia,
  • udział w dyskusjach dotyczących polityki kadrowej za pośrednictwem Zgromadzenia Komitetów Pracowniczych Agencji (ang. Assembly of Agency Staff Committees, AASC),
  • udział w pracach organów opieki socjalnej powołanych przez Centrum w interesie pracowników Centrum, np. Międzyinstytucjonalnego Komitetu Działalności Społecznej.