Terminologia

Praca terminologiczna polega na tworzeniu wyczerpujących glosariuszy z terminami źródłowymi i docelowymi, definicjami, odniesieniami do źródeł i kontekstu, komentarzami itp. w celu zaimportowania tych informacji do międzyinstytucjonalnej bazy terminologicznej IATE (interaktywna europejska baza terminologiczna).

Przeczytaj broszury:

Listy terminów

Usługa ta obejmuje tłumaczenie prostych list terminów (zwykle rzeczowników lub fraz rzeczownikowych), bez wskazania definicji, źródła, kontekstu, komentarzy itp.

Weryfikacja list terminów

Usługa ta obejmuje sprawdzenie dwujęzycznej listy terminów pod kątem zgodności z uzgodnionym celem poprzez porównanie terminów źródłowych i docelowych oraz wprowadzenie niezbędnych poprawek. Jeżeli jednak w trakcie weryfikacji tłumacz uzna, że lista terminów do weryfikacji wymaga znacznego przeredagowania, Centrum może odrzucić zlecenie na weryfikację listy terminów i zaproponować klientowi złożenie w zamian zamówienia na przetłumaczenie listy.