Listy rezerwowe zawierają nazwiska kandydatów, którzy pomyślnie przeszli procedurę naboru i zostali umieszczeni na liście potencjalnych kandydatów do zatrudnienia.

W razie potrzeby Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej skontaktuje się z kandydatami z listy rezerwowej.

Lista rezerwowa może być również udostępniana innym agencjom UE, jeżeli dane służby będą tego potrzebować.

Kandydaci powinni pamiętać o tym, że fakt wpisania ich na listę rezerwową nie stanowi gwarancji zatrudnienia.
 
Termin ważności listy rezerwowej można sprawdzić tutaj