Doradztwo językowe polega na analizie potrzeb językowych klienta w celu opracowania rozwiązań optymalizujących proces tłumaczeniowy. Mogą one obejmować tworzenie i utrzymywanie niestandardowych silników neuronowego tłumaczenia maszynowego, konfigurację i projektowanie określonych systemów przepływu pracy, wstępną edycję techniczną i językową oryginalnego materiału w celu poprawy jego jakości końcowej itp. Ponieważ nakład pracy w tego typu zleceniu zależy w dużej mierze od jego złożoności, zakres projektu jest zawsze określany w ścisłej współpracy z klientem.