TŁUMACZ JĘZYKA FRANCUSKIEGO

Temporary Agent Ref. CDT-AD5-2019/02 - Data publikacji: 12/06/2019 - Data zamknięcia: 10/07/2019 Luxembourg

Główny księgowy

Temporary Agent Ref. CDT-AD8-2019/01 - Data publikacji: 28/05/2019 - Data zamknięcia: 28/06/2019

Notice of internal competition – Head of the Development Section - IT

Internal competition Ref. - Data publikacji: 23/05/2019 - Data zamknięcia: 25/06/2019

The Translation Centre is organising an internal competition, based on test, to constitute a reserve list from which to recruit for permanent posts in AD function groups.

Aktualne oferty

Centrum Tłumaczeń (CdT) jest wielonarodowym i dynamicznym miejscem pracy. Oferuje ono możliwości zatrudnienia dla specjalistów do spraw językowych, jak również dla specjalistów na innych stanowiskach korporacyjnych w poszczególnych departamentach Centrum.

Rekrutacja odbywa się w drodze procedury naboru. Zwycięskim kandydatom oferowane jest zatrudnienie w charakterze urzędników, pracowników tymczasowych lub pracowników kontraktowych UE. Warunki zatrudnienia i umowne są oparte na regulaminie pracowniczym mającym zastosowanie do instytucji unijnych, mianowicie Regulaminie pracowniczym urzędników Unii Europejskiej oraz Warunkach zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.

Na wolne stanowiska pracy mogą aplikować obywatele państw członkowskich UE.

Staże

Centrum oferuje również staże, zwłaszcza dla studentów z państw członkowskich UE oraz obywateli krajów kandydujących, którzy chcą zdobyć wiedzę na temat obszarów działalności Centrum, a także doświadczenie w pracy w wielokulturowym i wielojęzycznym środowisku.