Codzienne funkcjonowanie Centrum wymaga dostępu do najnowocześniejszych aplikacji i sprzętu komputerowego. W skład Działu Informatycznego wchodzą następujące trzy sekcje: Service Desk, Sekcja ds. Infrastruktury Informatycznej, Sekcja ds.

Sekcja ds. Rozwoju

Sekcja ds. Rozwoju opracowuje, tworzy i obsługuje aplikacje informatyczne i bazy danych niezbędne do funkcjonowania Centrum.

Zarządza również zewnętrznymi rozwiązaniami i usługami nabytymi od dostawców zewnętrznych, np. od innych instytucji lub firm prywatnych, a także uczestniczy w badaniu ich, integracji i wdrażaniu w środowisku informatycznym Centrum.

Service Desk

Service Desk jest jedynym punktem kontaktowym dla wewnętrznych i zewnętrznych użytkowników w szerokim zakresie spraw i wniosków o udzielenie informacji dotyczących różnych dziedzin IT: sprzętu, oprogramowania, telekomunikacji i infrastruktury. Zarządza całym oprogramowaniem i sprzętem osobistym, a także rozwiązaniami biznesowymi, dzięki czemu każde stanowisko pracy może korzystać ze spójnej i potężnej architektury informatycznej.

Sekcja ds. Infrastruktury Informatycznej

Sekcja ds. Infrastruktury Informatycznej dostarcza i utrzymuje scentralizowaną infrastrukturę informatyczną, która umożliwia Centrum realizację wyznaczonych celów, a ponadto zapewnia odporność infrastruktury w oparciu o Plan ciągłości i naprawy. Nadzoruje dostępność i bezpieczeństwo danych dotyczących Centrum oraz danych dostarczanych przez klientów i partnerów, a także zarządza ośrodkami danych i usługami w chmurze, które są w stanie zapewnić wystarczającą pamięć na potrzeby przechowywania i przetwarzania, jakich wymaga działalność Centrum. Sekcja ta funkcjonuje w ścisłej współpracy z inspektorem ochrony danych, inspektorem bezpieczeństwa oraz lokalnym inspektorem bezpieczeństwa teleinformatycznego.