Jednym z najbardziej spektakularnych rezultatów współpracy międzyinstytucjonalnej był projekt IATE („Interaktywna terminologia dla Europy”) z 1999 r. IATE to największa baza terminologiczna na świecie, zawierająca ponad 8 mln terminów w 24 językach urzędowych UE. W 2016 r. z jej wersji z wolnym dostępem skorzystano 36 milionów razy; w wersji wewnętrznej (dostępnej tylko dla pracowników UE) odnotowano 18 mln zapytań.

Baza jest ogólnodostępna od 2007 r. i łączy w sobie zasoby terminologiczne wszystkich służb tłumaczeniowych UE. Centrum Tłumaczeń zarządza techniczną stroną projektu w imieniu jego partnerów: służb tłumaczeniowych Komisji Europejskiej, Rady Unii Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Trybunału Obrachunkowego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego/Komitetu Regionów, DG ds. Tłumaczeń Ustnych i Konferencji Parlamentu Europejskiego, Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Tłumaczeń Ustnych (SCIC - Service Commun Interprétation-Conférences), Trybunału Sprawiedliwości, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Urzędu Publikacji i Europejskiego Banku Centralnego. Zanim rozpoczęto realizację projektu, prawie wszystkie powyższe instytucje miały własne terminologiczne bazy danych; obecnie wszystkie zbiory terminologii z instytucji UE i służb tłumaczeniowych są zebrane w jedną, wspólną bazę danych terminologicznych.