Transkrypcja

Transkrypcja polega na konwersji pliku audiowizualnego na wysokiej jakości tekst w formie pisemnej. Do tego celu wykorzystywana jest technologia przetwarzania mowy na tekst, którego nieobrobiona postać jest następnie poddana obróbce. Tekst w formie pisemnej może zawierać kody czasowe i identyfikację mowy.

Transkrypcja