Tłumaczenie

Tłumaczenie polega na oddaniu treści tekstu w języku źródłowym, tworząc w języku docelowym tekst poprawny z punktu widzenia zasad gramatyki tego języka i zgodny z instrukcjami zawartymi w zleceniu tłumaczenia.  „Język źródłowy” to język, w którym napisano tekst oryginalny (zwany również „tekstem źródłowym”), natomiast „język docelowy” to ten, na który tekst źródłowy jest tłumaczony.