Tłumaczenie list dialogowych

Przedstawienie języka mówionego w nagraniu filmowym w formie napisów na ekranie. Usługa może obejmować „spotting”, czyli synchronizację napisów i nagrania. Listy dialogowe są dostarczane albo wyłącznie w języku źródłowym nagrania wideo, albo w jednym lub kilku innych językach, wraz z podaniem kodów czasowych określających, w którym momencie nagrania dany napis ma zostać wyświetlony i jak długo powinien być widoczny na ekranie.