Redakcja tekstów źródłowych

Redakcję definiuje się jako weryfikację językową tekstu w języku źródłowym pod kątem poprawności gramatycznej, interpunkcyjnej i ortograficznej. Redaktor poprawia błędy gramatyczne, interpunkcyjne i ortograficzne. Jeżeli redaktor uzna, że ​​jakość językową tekstu można poprawić pod względem klarowności i zrozumiałości, może dodać komentarz do danego fragmentu, proponując zmianę. Od redaktora nie oczekuje się identyfikacji i poprawiania błędów merytorycznych. Jeśli redaktor natknie się na potencjalne nieścisłości merytoryczne, może podkreślić je w tekście. To rolą klienta jest ocena trafności komentarzy redaktora i podjęcie odpowiednich działań. Redaktor nie wprowadza żadnych poprawek związanych z formatowaniem i układem tekstu.