Konsultacja językowa

Konsultacja językowa polega na analizie potrzeb językowych klienta w celu opracowania rozwiązań optymalizujących proces tłumaczenia. Może ona obejmować wsparcie w przygotowywaniu dokumentów, analizę konkretnych zbiorów dokumentów w celu wykrycia powtarzających się lub podobnych fragmentów, które mogą zostać zharmonizowane w szablonach w celu obniżenia kosztów tłumaczeń, lub analizę obiegu dokumentów. Nakład pracy zależy w dużej mierze od stopnia złożoności każdego przypadku.