Trwające procedury

CDT-NET/2020

Data publikacji: 21/02/2020 - Data zamknięcia: 31/07/2020

Call for tenders CDT-NET/2020 "Cleaning services of the Translation Centre’s premises and evacuation of the waste and the destruction of confidential documents"

The Translation Centre for the Bodies of the European Union, hereinafter referred to as the Translation Centre, is launching 1 call for tender for the conclusion of a service contract for cleaning services of the Translation Centre’s premises (lot 1), as well as a service contract for the evacuation of the waste and the destruction of confidential documents (lot 2).

Centrum Tłumaczeń regularnie organizuje przetargi i uczestniczy w międzyinstytucjonalnych zaproszeniach do składania ofert w szerokim zakresie dziedzin.

Zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym, tj. rozporządzeniem Rady (WE) nr 2965/94, Centrum ma osobowość prawną i może nawiązywać stosunki umowne z usługodawcami zewnętrznymi.

Zawarcie umowy jest możliwe dopiero po pomyślnym zakończeniu procedur przetargowych, zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych UE.

Aby złożyć ofertę, zainteresowani usługodawcy zewnętrzni powinni odpowiedzieć na zaproszenie do składania ofert opublikowane przez Centrum.

Wszystkie niezbędne informacje zawarte są albo w ogłoszeniach opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, albo na tej stronie.

Należy przy tym zauważyć, że treści strony internetowej Centrum nie należy traktować jako substytutu oficjalnych publikacji zaproszeń do składania ofert w TED (Tenders Electronic Daily), który jest internetową wersją „Suplementu do Dziennika Urzędowego UE” poświęconego europejskim zamówieniom publicznym.

Centrum nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści dotyczące zamówień publicznych publikowane na jego stronie internetowej.

Lista trwających przetargów (jeśli dotyczy) znajduje się poniżej.