De afdeling Vertaling is de grootste afdeling van het Vertaalbureau. Meer dan de helft van al zijn medewerkers is hier werkzaam. De afdeling omvat drie taalsecties.

Vertalers (taalgroepen)

Elke taalgroep is onderverdeeld in vertaalteams, één voor elke officiële taal van de EU. De grootte van elk team is afhankelijk van de hoeveelheid vertalingen naar elke doeltaal. Alle vertalers vertalen naar hun moedertaal; ze hebben verschillende academische achtergronden, meestal taalgerelateerd.

Gedurende hun gehele loopbaan bij het Vertaalbureau krijgen de vertalers opleidingen aangeboden, zowel op het gebied van taalverwerving (het uitbreiden van bestaande taalvaardigheden en het leren van nieuwe talen) als van klantspecifieke activiteiten.

Zij vertalen en reviseren zowel documenten als merken. Zij ondertitelen ook video’s, stellen woordenlijsten samen en dragen bij aan de interinstitutionele terminologiedatabase IATE.

Als taalspecialisten waarborgen de interne vertalers de taalkundige kwaliteit van de geleverde vertalingen. Dit geldt zowel voor intern vertaalde teksten als voor teksten die worden uitbesteed aan gespecialiseerde, externe aanbieders van vertaaldiensten.

Dankzij zijn bedrijfsmodel, dat gebaseerd is op uitbesteding en interne kwaliteitscontrole, is het Vertaalbureau een referentiepunt geworden voor alle aspecten van het reviseren van vertalingen.