Transcriptie is het omzetten van een audio- en/of videobestand in geschreven tekst van hoge kwaliteit. Dit gebeurt met behulp van spraakherkenningstechnologie, waarvan de ruwe output door een van onze taalkundigen wordt nabewerkt. De definitieve schriftelijke output kan, indien nodig, ook tijdstempels en sprekeridentificatie bevatten.