Wat wordt onder een stage verstaan?

Het Vertaalbureau biedt met name universiteitsstudenten uit de lidstaten van de Europese Unie en onderdanen van kandidaat-lidstaten stages aan om hun de kans te geven de diverse werkgebieden van het Vertaalbureau te leren kennen, ervaring op te doen in een multiculturele en meertalige omgeving en contacten te leggen.

Hoe lang duurt een stage?

Een stage duurt ten minste drie maanden en maximaal zes maanden (uitzonderingen daargelaten).

Aan welke criteria moet worden voldaan om in aanmerking te komen?

De stages staan open voor kandidaten die op het moment waarop ze zich voor een stage opgeven:

  • ten minste vier semesters universitaire opleiding of gelijkwaardig onderwijs achter de rug hebben op een voor het Vertaalbureau relevant terrein;
  • reeds een eerste ervaring hebben opgedaan op een van de werkgebieden van het Vertaalbureau;
  • een grondige kennis hebben van een van de officiële talen van de Europese Unie en een redelijke kennis van een andere officiële EU-taal in de mate waarin dat voor hun taken nodig is. Een goede kennis van een van de werktalen van het Vertaalbureau (Frans of Engels) strekt tot aanbeveling. Kandidaten uit kandidaat-lidstaten moeten een grondige kennis hebben van ten minste één taal van een kandidaat-lidstaat en een goede kennis van Engels of Frans.

Hoe kunt u deelnemen aan een selectieprocedure?

Vóór aanvang van een nieuw kalenderjaar stelt het Vertaalbureau vast hoeveel stages zullen worden aangeboden. Dit hangt af van de beschikbare begrotingsmiddelen en van het aantal stagiairs dat elke afdeling kan opnemen.

Vervolgens publiceert het Vertaalbureau op zijn website een oproep tot het indienen van stageaanvragen, waarin de verschillende fases van de selectieprocedure zullen worden beschreven (ontvankelijkheids- en selectiecriteria, aanvraagformulier enz.).

Welke vergoeding krijgen stagiairs?

Stagiairs krijgen een maandelijkse beurs ter waarde van 25% van het bij aanvang van de stage geldende basissalaris van een tijdelijk functionaris in rang AD5, salaristrap 1.

Raadpleeg voor meer informatie het administratief besluit van het Vertaalbureau inzake stages op: Administrative Decision/DA_012010