Het Vertaalbureau biedt stages aan voor onderdanen van de lidstaten van de Europese Unie en onderdanen van kandidaat-lidstaten die ervaring willen opdoen met het werk van de Europese Unie in het algemeen en dat van het Vertaalbureau in het bijzonder.  

Hoe lang duurt de stage? 

Stages duren minimaal drie maanden en maximaal twaalf maanden.

Criteria om in aanmerking te komen

Op het moment dat u een stage aanvraagt, moet u voldoen aan de volgende vereisten: 

  • academische kwalificaties: ten minste drie jaar hoger onderwijs (universitaire opleiding) of gelijkwaardig onderwijs afgesloten met een diploma of relevant officieel certificaat; 
  • taalvaardigheden: een grondige kennis van een van de officiële talen van de Europese Unie (niveau C1van het gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen – CEFR) en een goede beheersing van een andere EU-taal, voor zover dat nodig is voor het uitvoeren van de taken (niveau B2 van onder het gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen). Sollicitanten uit de kandidaat-lidstaten moeten beschikken over voldoende kennis (niveau B2) van een van de werktalen van het Vertaalbureau (Frans of Engels). 

Selectieprocedure

Het Vertaalbureau publiceert op zijn website een oproep tot het indienen van sollicitaties voor stages en nodigt kandidaten uit hun sollicitatie binnen de gestelde termijn in te sturen. 

Daarvoor beslist het Vertaalbureau hoeveel stageplaatsen er zullen worden aangeboden, afhankelijk van budgettaire overwegingen en de capaciteit van de verschillende afdelingen om stagiairs aan te nemen. 

Stagevergoedingen

Stagiairs ontvangen een maandelijkse toelage van 25 % van het op de begindatum van de stage geldende maandelijkse basissalaris van een tijdelijk functionaris in rang AD5, salaristrap 4. 

Voor meer informatie kunt u het administratieve besluit van het Vertaalbureau over stages hier raadplegen: Administrative Decision/DA_012022