Terminologiewerk bestaat in het aanleggen van volledige glossaria met bronterm, doelterm, definitie, context in bron- en doeltaal, referenties, opmerkingen enzovoort, met als doel deze informatie te importeren in de interinstitutionele terminologiedatabase IATE (Interactieve Terminologie voor Europa).

Lees de brochures: