Redactionele verzorging van bronteksten

Redactionele verzorging wordt gedefinieerd als het taalkundig controleren van een tekst om te garanderen dat deze beantwoordt aan de grammatica-, interpunctie- en spellingregels van de brontaal. Waar dit niet het geval is, corrigeert de redacteur de fouten. De redacteur werkt met de functie “wijzigingen bijhouden” ingeschakeld. Zo kan er achteraf worden bekeken wat er in de tekst is gewijzigd. Als de redacteur vindt dat ook de helderheid en begrijpelijkheid van de tekst voor verbetering vatbaar zijn, kunnen er opmerkingen aan de tekst worden toegevoegd met suggesties voor verbetering. Van de redacteur wordt niet verwacht dat hij of zij fouten of problemen met betrekking tot de inhoud van de tekst opspoort en oplost. Stelt de redacteur toch mogelijke inhoudelijke problemen vast, dan worden die in de tekst gemarkeerd. Het is aan de klant om de relevantie van alle opmerkingen te beoordelen en gepaste maatregelen te treffen. De redacteur is niet verantwoordelijk voor het oplossen van problemen in verband met de opmaak of presentatie van de tekst.

Taaladvies

Taaladvies omvat de analyse van de taalkundige behoeften van een klant met de bedoeling oplossingen uit te werken die het vertaalproces optimaliseren. Hierbij kan het onder andere gaan om het op maat maken en onderhouden van oplossingen voor neurale machinevertaling, het opzetten en ontwerpen van specifieke werkstroomsystemen, het technisch en taalkundig voorbewerken van het bronmateriaal om de kwaliteit van het eindproduct te verbeteren enzovoort. Hoeveel werk deze dienstverlening vergt hangt in sterke mate af van de complexiteit van de specifieke opdracht. Daarom wordt elk project zorgvuldig doorgesproken met de klant.