Een reservelijst vormt een pool van sollicitanten die met succes een selectieprocedure hebben doorlopen en die zijn geselecteerd als potentiële kandidaten voor een bepaalde functie.

Indien er een vacature is, neemt het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie contact op met de kandidaten op de reservelijst.

Een reservelijst kan ook worden gedeeld met andere EU-agentschappen indien de behoeften van de dienst dit vereisen.

Kandidaten wordt erop gewezen dat plaatsing op de reservelijst geen garantie is voor een aanstelling.
 
Volg deze linkom te zien hoe lang een reservelijst geldig is.