Procedures van gunning door onderhandelingen voor contracten van een waarde van 15 000 EUR tot 144 000 EUR

De informatie in deze rubriek is bedoeld als vooraankondiging van aanbestedingsprocedures van het Vertaalbureau voor de levering van waren en diensten met een geschatte waarde van 15 000,01 EUR tot 144 000 EUR.

Uiterlijk twee weken voor de start wordt op deze webpagina een samenvatting gepubliceerd met informatie over de aard van de contracten met geringe tot gemiddelde waarde.

U kunt uw belangstelling kenbaar maken door een e-mail met uw naam en contactgegevens naar het aangegeven adres te sturen. Aan het indienen van een blijk van belangstelling kunnen geen juridische rechten worden ontleend, noch kan hiermee een rechtmatige verwachting worden gewekt dat de opdracht zal worden toegekend.

Ten behoeve van de verwerking van uw reactie op de vooraankondiging worden persoonsgegevens (zoals uw naam, adres en andere contactgegevens) opgeslagen en verwerkt. Dit geschiedt in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 45/2001.

U hebt het recht om op verzoek toegang tot uw gegevens te krijgen. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens is terug te vinden in de specifieke privacyverklaring in verband met de verwerking van persoonsgegevens in het kader van aanbestedingsprocedures op onze website.

Voor alle vragen betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich te allen tijde wenden tot de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming.

Voor alle vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de voor de verwerking verantwoordelijke door een e-mail te sturen naar het adres tenders@cdt.europa.eu, onder vermelding van het referentienummer van de vooraankondiging.

Lopende procedure(s)

Negotiated procedure on the provision of subtitling services (PN/SUBTITLING20)

Publish date: 01/04/2020 - Closing date: 15/04/2020

The Translation Centre for the Bodies of the European Union (‘the Translation Centre’) is planning to conclude multiple framework contracts for the provision of subtitling services regarding monolingual or multilingual audiovisual material in various fields, from English into the EU official languages: Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Irish, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, Spanish and Swedish.

If you wish to participate in this call: Please request the tender specifications and the draft contract by sending an email until 15 April 2020 to: tenders@cdt.europa.eu.