Taaladvies omvat de analyse van de taalkundige behoeften van een klant met de bedoeling oplossingen uit te werken die het vertaalproces optimaliseren. Hierbij kan het onder andere gaan om het op maat maken en onderhouden van oplossingen voor neurale machinevertaling, het opzetten en ontwerpen van specifieke werkstroomsystemen, het technisch en taalkundig voorbewerken van het bronmateriaal om de kwaliteit van het eindproduct te verbeteren enzovoort. Hoeveel werk deze dienstverlening vergt hangt in sterke mate af van de complexiteit van de specifieke opdracht. Daarom wordt elk project zorgvuldig doorgesproken met de klant.