Geavanceerde computerapplicaties en toebehoren zijn van essentieel belang voor de dagelijkse werkzaamheden van het Vertaalbureau. De afdeling IT bestaat uit de volgende onderdelen: Servicedesk, IT-infrastructuur, Ontwikkeling.

Ontwikkeling

De dienst Ontwikkeling ontwerpt, ontwikkelt en onderhoudt IT-applicaties en databases die nodig zijn voor de werking van het Vertaalbureau.

De dienst beheert ook niet-interne IT-oplossingen en -diensten die worden betrokken van externe leveranciers, bijvoorbeeld die welke door andere instellingen of particuliere ondernemingen worden geleverd, en draagt bij aan de bestudering, integratie en implementatie ervan in de IT-omgeving van het Vertaalbureau.

Servicedesk

De Servicedesk is het centrale aanspreekpunt voor interne en externe gebruikers en helpt hen bij allerlei soorten problemen en vragen op de verschillende IT-gebieden: hardware, software telecommunicatie en infrastructuur. De Servicedesk beheert alle persoonlijke hardware, software en bedrijfsoplossingen om zo op elk werkstation een coherente en krachtige IT-architectuur te waarborgen.

IT-infrastructuur

De dienst IT-infrastructuur levert en onderhoudt de gecentraliseerde IT-infrastructuur die het Vertaalbureau in staat stellen zijn doelstellingen te verwezenlijken, en zorgt er door middel van een continuïteits- en herstelplan voor dat deze infrastructuren schokbestendig zijn. De dienst houdt toezicht op de beschikbaarheid en beveiliging van gegevens die betrekking hebben op het Vertaalbureau en van gegevens die door cliënten en partners worden aangeleverd. Ook beheert de dienst de datacenters en clouddiensten die plaats bieden aan de benodigde opslag- en verwerkingscapaciteit voor de werkzaamheden van het Vertaalbureau. Deze dienst verricht al zijn activiteiten in nauwe samenwerking met de functionaris voor gegevensbescherming, de beveiligingsfunctionaris en de plaatselijke informatiebeveiligingsfunctionaris.