Een van de meest in het oog springende resultaten van de interinstitutionele samenwerking was de lancering van het project IATE (InterActive Terminology for Europe) door het Vertaalbureau in 1999. Met meer dan 8 miljoen termen in de 24 officiële EU-talen is IATE op dit moment de grootste terminologiedatabase ter wereld: in 2016 werden in de publieksversie 36 miljoen zoekopdrachten gegeven en in de interne versie, die uitsluitend voor EU-personeel toegankelijk is, 18 miljoen zoekopdrachten.

De database is sinds 2007 toegankelijk voor het publiek en brengt de terminologiebronnen van alle EU-vertaaldiensten samen. Het Vertaalbureau beheert de technische aspecten van het project namens de projectpartners: de vertaaldiensten van de Europese Commissie, de Raad van de Europese Unie, het Europees Parlement, de Rekenkamer, het Europees Economisch en Sociaal Comité/Comité van de Regio’s, het directoraat-generaal Tolken van het Europees Parlement, het directoraat-generaal Tolken van de Europese Commissie (SCIC – Service Commun Interprétation-Conférences), het Hof van Justitie, de Europese Investeringsbank, het Publicatiebureau en de Europese Centrale Bank. Voordat dit project in het leven werd geroepen, hadden bijna al deze instellingen hun eigen terminologiedatabases. Tegenwoordig worden alle terminologieverzamelingen van de vertaaldiensten van de EU-instellingen en -organen samengebracht in één enkele, gedeelde terminologiedatabase van IATE.