De klanten van het Vertaalbureau zijn verspreid over heel Europa en zijn gespecialiseerd op tal van uiteenlopende gebieden, zoals onderwijs, werkgelegenheid, cultuur, vervoer, onderzoek en innovatie, sociale zaken, milieu, energie, chemie, eigendomsrechten, wetgeving, begroting en financiën, buitenlands en veiligheidsbeleid, politiële en justitiële samenwerking, volksgezondheid en consumentenbescherming. Het Vertaalbureau verleent taalkundige diensten in de 24 officiële EU-talen en, op aanvraag, in niet-EU-talen. Met name de volgende diensten worden aangeboden: