Hoe kan ik solliciteren naar een baan bij het Vertaalbureau?

Het Vertaalbureau heeft voor de meeste van zijn activiteiten behoefte aan gekwalificeerd personeel met specifieke kennis en ervaring, vooral op de gebieden die verband houden met de kernactiviteit vertaling.

Meer informatie is beschikbaar op de banenpagina van de website van het Vertaalbureau.

Vacatures kunnen zowel intern als extern worden gepubliceerd.

Hoe kan ik solliciteren naar een baan als tijdelijke functionaris?

Het Vertaalbureau stelt tijdelijke functionarissen op lange termijn tewerk om taken van permanente aard uit te voeren.

De uitvoeringsbepalingen geven een gedetailleerde beschrijving van de verplichtingen en verantwoordelijkheden van het Vertaalbureau en de selectiecomités op het vlak van selectieprocedures, ongeacht of ze worden georganiseerd met volledige of beperkte ondersteuning van het Europees Bureau voor personeelsselectie (EPSO).

Klik hier voor meer informatie over het elektronische sollicitatiesysteem

Kan ik solliciteren naar een baan als ambtenaar?

Vergelijkende onderzoeken voor ambtenaren worden georganiseerd overeenkomstig bijlage III van het Statuut van de ambtenaren.

De personeelsafdeling maakt gebruik van de handleiding voor jury's en selectiecomités (Vade Mecum for Selection Boards and Selection Committees), waarin een samenvatting is opgenomen van alle relevante principes en praktijken en die ontworpen is om jury's bij te staan bij hun werkzaamheden en beslissingen.

Het Vertaalbureau heeft tot op heden interne vergelijkende onderzoeken georganiseerd voor algemene profielen en voor specifieke profielen met het oog op het aanleggen van een reservelijst waaruit het Vertaalbureau kan aanwerven.

Die vergelijkende onderzoeken zijn enkel toegankelijk voor personeel dat reeds bij het Vertaalbureau werkt.

Hoe kan ik solliciteren naar een baan als arbeidscontractant?

Het Vertaalbureau werft arbeidscontractanten aan:

  • om de capaciteit in ondersteunende functies te versterken voor projecten van beperkte duur;
  • om ambtenaren/tijdelijke functionarissen te vervangen (zowel administrateurs (AD) als assistenten (AST)) die met zwangerschapsverlof, ziekteverlof, ouderschapsverlof of verlof om gezinsredenen zijn of die in deeltijd werken.