Redactionele verzorging wordt gedefinieerd als het taalkundig controleren van een tekst om te garanderen dat deze beantwoordt aan de grammatica-, interpunctie- en spellingregels van de brontaal. Waar dit niet het geval is, corrigeert de redacteur de fouten. De redacteur werkt met de functie “wijzigingen bijhouden” ingeschakeld. Zo kan er achteraf worden bekeken wat er in de tekst is gewijzigd. Als de redacteur vindt dat ook de helderheid en begrijpelijkheid van de tekst voor verbetering vatbaar zijn, kunnen er opmerkingen aan de tekst worden toegevoegd met suggesties voor verbetering. Van de redacteur wordt niet verwacht dat hij of zij fouten of problemen met betrekking tot de inhoud van de tekst opspoort en oplost. Stelt de redacteur toch mogelijke inhoudelijke problemen vast, dan worden die in de tekst gemarkeerd. Het is aan de klant om de relevantie van alle opmerkingen te beoordelen en gepaste maatregelen te treffen. De redacteur is niet verantwoordelijk voor het oplossen van problemen in verband met de opmaak of presentatie van de tekst.