Benoît Vitale
Benoît Vitale, waarnemend directeur van het Vertaalbureau sinds januari 2019

De directeur van het Vertaalbureau is de wettelijke vertegenwoordiger en legt verantwoording af aan de raad van bestuur. De directeur is belast met het management en de administratieve taken van het Vertaalbureau en is verantwoordelijk voor deze vier hoofdtaken:

  • het opstellen en uitvoeren van het werkprogramma, de begroting en de besluiten die door de raad van bestuur worden genomen;
  • het uitvoeren van de aan het Vertaalbureau opgedragen taken;
  • het dagelijks bestuur;
  • alle personeelsaangelegenheden.

De directeur wordt bijgestaan door het personeel van de verschillende afdelingen en diensten, zoals weergegeven in het organigram.

Cv van de directeur

Belangenverklaring van de directeur