Image
IAMLADP

Het Vertaalbureau is ook actief in internationale fora. Het is lid van de jaarlijkse internationale vergadering over talenregelingen, documentatie en publicaties (IAMLADP), het grootste netwerk van managers van internationale organisaties van dienstverleners op het gebied van conferentie- en taaldiensten (hoofdzakelijk vertalers en tolken). IAMLADP wordt voorgezeten door de Verenigde Naties en vertegenwoordigt een gemeenschap van ongeveer 10 000 taalprofessionals.

De IAMLADP heeft als overkoepelende doelstelling de efficiëntie, kwaliteit en kosteneffectiviteit van diensten op het gebied van conferenties, taal en publicatie binnen elke deelnemende organisatie te verbeteren, door hun managers een uniek forum te bieden waar zij informatie kunnen uitwisselen, ervaringen met beleid en praktijken kunnen delen, hulpbronnen kunnen delen met het oog op taken van gemeenschappelijk belang, en de training en uitwisseling van personeel kunnen bevorderen.

Het Vertaalbureau heeft een aantal gezamenlijke opleidingen voor de IAMLADP-gemeenschap ontwikkeld en deze in de afgelopen paar jaar aan honderden vertalers van IAMLADP-organisaties aangeboden.