Taaladvies

Taaladvies omvat de analyse van de taalkundige behoeften van een cliënt met de bedoeling oplossingen uit te werken die het vertaalproces optimaliseren. Het kan bijvoorbeeld gaan om hulp bij de opstelling van documenten, de analyse van een specifieke verzameling documenten om repetitieve of soortgelijke passages eruit te lichten die kunnen worden geharmoniseerd in zogenoemde tekstmodellen om zo de vertaalkosten te drukken, of de analyse van de verschillende fases die een document doorloopt. Hoeveel werk dit soort dienstverlening vergt, hangt in sterke mate af van de complexiteit van het specifieke geval.