Persoonsgegevens
U mag uw persoonsgegevens te allen tijde laten aanpassen. Als u deze wilt laten wijzigen, kunt u ons dit schriftelijk meedelen op het volgende e-mailadres: cdt@cdt.europa.eu
Document(en)
Geef zoveel mogelijk informatie over de documenten die u wilt aanvragen. Als uw verzoek niet specifiek genoeg is, kan het zijn dat we de gewenste documenten niet kunnen vinden, en dat we uw verzoek dus niet kunnen verwerken. U mag uw verzoek met redenen omkleden, maar dit is niet verplicht.
Taalversie waaraan voorkeur moet worden gegeven
(op voorwaarde dat de documenten in deze taal bestaan)

Het vertaalbureau zal uw verzoek behandelen op grond van Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (PB L 145 van 31.5.2001, blz. 43) en de specifieke bepalingen betreffende de toegang van het publiek tot documenten van de Raad, die zijn vervat in bijlage II bij het reglement van orde van de Raad – Besluit van de Raad 2004/338/EG, Euratom (PB L 106 van 15.4.2004, blz. 22). 

Gegevenswerking: Op de verwerking van de persoonsgegevens die u op dit aanvraagformulier hebt vermeld, zijn de beschermingsregels van toepassing van Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Publicatieblad L 8 van 12.1.2001, blz. 1)

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.