Zoals vermeld in zijn oprichtingsverordening komt het Vertaalbureau tegemoet aan de vertaalbehoeften van EU-agentschappen en andere organen. Het kan ook werk van de EU-instellingen overnemen wanneer deze zelf te weinig capaciteit hebben. Het Vertaalbureau heeft samenwerkingsovereenkomsten met ruim 60 klanten in de hele Europese Unie, zoals te zien op onderstaande interactieve kaart.

Zijn klantenbeleid is gericht op tevredenheid van de klant door kwalitatief hoogstaande vertaaldiensten gebaseerd op nauwe samenwerking en informatie-uitwisseling.

Wij zien onze klanten als partners die met onze hulp EU-burgers correcte en goed leesbare informatie in hun eigen taal willen bieden. We moedigen hen daarom aan ons feedback te geven over ons werk, zoals beschreven wordt in het gedeelte 'ontdek onze werkstroom'.

Filter

Europa

Zoekresultaten: 72 cliënt(en) (opnieuw instellen)
logo partner

Agentschap van de Europese Unie voor de veiligheid van de luchtvaart

Location: Cologne
logo partner

Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht

Location: Tallinn
logo partner

Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving

Location: Budapest
logo partner

Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving

Location: The Hague
logo partner

Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators

Location: Ljubljana
logo partner

Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten

Location: Vienna
logo partner

Bureau van de secretaris-generaal van de Europese scholen

Location: Brussels
logo partner

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie

Location: Alicante
logo partner

Bureau voor ondersteuning van Berec

Location: Riga
logo partner

Communautair Bureau voor plantenrassen

Location: Angers
logo partner

De Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad

Location: Brussels
logo partner

European Commission Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs

Location: Brussels
logo partner

European Health and Digital Executive Agency

Location: Brussels
logo partner

Gemeenschappelijke Onderneming Europese high-performance computing (EuroHPC JU)

Location: Luxembourg
logo partner

European Innovation Council and Small and Medium-sized Enterprises Executive Agency

Location: Brussels
logo partner

European Labour Authority (ELA)

Location: Bratislava
logo partner

European Public Prosecutor's Office

Location: Luxembourg
logo partner

Asielagentschap van de Europese Unie

Location:
logo partner

Europees Agentschap voor chemische stoffen

Location: Helsinki
logo partner

Europees Agentschap voor maritieme veiligheid

Location: Lisbon
logo partner

Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging

Location: Heraklion
logo partner

Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk

Location: Bilbao
logo partner

Europees Bureau voor visserijcontrole

Location: Vigo
logo partner

Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding

Location: Thessaloniki
logo partner

Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding

Location: Stockholm
logo partner

Europees Comité van de Regio’s

Location: Brussels
logo partner

Europees Defensieagentschap

Location: Brussels
logo partner

Europees Economisch en Sociaal Comité

Location: Brussels
logo partner

Europees Grens- en kustwachtagentschap

Location: Warsaw
logo partner

Europees Instituut voor gendergelijkheid

Location: Vilnius
logo partner

Europees Instituut voor innovatie en technologie

Location: Budapest
logo partner

Europees Milieuagentschap

Location: Copenhaguen
logo partner

Europees Milieuagentschap

Location: Amsterdam
logo partner

Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken

Location: Valetta
logo partner

Europees Parlement - EP DG Trad

Location: Luxembourg
logo partner

Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving

Location: Lisbon
logo partner

Europese Autoriteit voor effecten en markten

Location: Paris
logo partner

Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen

Location: Frankfurt
logo partner

Europese Autoriteit voor voedselveiligheid

Location: Parma
logo partner

Europese Bankautoriteit

Location:
logo partner

Europese Centrale Bank

Location: Frankfurt
logo partner

Europese Commissie - Directoraat-generaal Vertaling

Location: Brussels, Luxembourg
logo partner

Europese Commissie – directoraat-generaal Werkgelegenheid, sociale zaken en gelijke kansen

Location: Brussels
logo partner

Europese Commissie, directoraat-generaal Justitie en Consumentenzaken.

Location: Brussels
logo partner

Europese Eenheid voor justitiële samenwerking

Location: The Hague
logo partner

Europese Investeringsbank

Location: Luxembourg
logo partner

Europese Ombudsman

Location: Strasbourg
logo partner

Europese Rekenkamer

Location: Luxembourg
logo partner

Europese School Luxemburg II

Location: Luxembourg
logo partner

Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden

Location: Dublin
logo partner

Europese Stichting voor opleiding

Location: Turin
logo partner

Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

Location: Brussels
logo partner

Gemeenschappelijke Onderneming

Location: Brussels
logo partner

Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën

Location: Amsterdam
logo partner

Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof

Location: Brussels
logo partner

Gemeenschappelijke onderneming Clean Sky

Location: Brussels
logo partner

Gemeenschappelijke Onderneming elektronische componenten en systemen voor Europees leiderschap

Location: Brussels
logo partner

Gemeenschappelijke onderneming Fusion for Energy

Location: Barcelona
logo partner

Gemeenschappelijke onderneming SESAR

Location: Brussels
logo partner

Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail

Location: Brussels
logo partner

Hof van Justitie van de Europese Unie

Location: Luxembourg
logo partner

Maritiem Analyse- en Operatiecentrum op het gebied van verdovende middelen

Location: Lisbon
logo partner

Raad van de Europese Unie

Location: Brussels
logo partner

Satellietcentrum van de Europese Unie

Location: Madrid
logo partner

Spoorwegbureau van de Europese Unie

Location: Valenciennes
logo partner

Toezichtautoriteit voor het Europees GNSS

Location: Prague
logo partner

Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad

Location: Brussels
logo partner

Uitvoerend Agentschap innovatie en netwerken

Location: Brussels
logo partner

Uitvoerend Agentschap Onderwijs, audiovisuele media en cultuur

Location: Brussels
logo partner

Uitvoerend Agentschap Onderzoek

Location: Brussels
logo partner

Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voeding

Location: Luxembourg
logo partner

Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen (Easme; voorheen: Uitvoerend Agentschap voor concurrentievermogen en innovatie

Location: Brussels