Zoals vermeld in zijn oprichtingsverordening komt het Vertaalbureau tegemoet aan de vertaalbehoeften van EU-agentschappen en andere organen. Het kan ook werk van de EU-instellingen overnemen wanneer deze zelf te weinig capaciteit hebben. Het Vertaalbureau heeft samenwerkingsovereenkomsten met ruim 60 klanten in de hele Europese Unie, zoals te zien op onderstaande interactieve kaart.

Zijn klantenbeleid is gericht op tevredenheid van de klant door kwalitatief hoogstaande vertaaldiensten gebaseerd op nauwe samenwerking en informatie-uitwisseling.

Wij zien onze klanten als partners die met onze hulp EU-burgers correcte en goed leesbare informatie in hun eigen taal willen bieden. We moedigen hen daarom aan ons feedback te geven over ons werk, zoals beschreven wordt in het gedeelte 'ontdek onze werkstroom'.

Filter

Europa

Zoekresultaten: 67 cliënt(en) (opnieuw instellen)
logo partner

Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol)

Location: Budapest
logo partner

Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (EUROPOL)

Location: The Hague
logo partner

Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER)

Location: Ljubljana
logo partner

Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA)

Location: Vienna
logo partner

Bureau van de secretaris-generaal van de Europese scholen (EURSC)

Location: Brussels
logo partner

Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (BEREC)

Location: Riga
logo partner

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

Location: Alicante
logo partner

Comité van de Regio’s van de Europese Unie (CDR/CoR)

Location: Brussels
logo partner

Communautair Bureau voor plantenrassen (CPVO)

Location: Angers
logo partner

De Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA)

Location: Frankfurt
logo partner

De Europese Bankautoriteit (EBA)

Location: London
logo partner

De Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (SRB)

Location: Brussels
logo partner

Elektronische componenten en systemen voor Europees leiderschap (Ecsel). (ECSEL JU)

Location: Brussels
logo partner

Gemeenschappelijke Onderneming Europese high-performance computing (EuroHPC JU)

Location: Luxembourg

European Labour Authority (ELA)

Location: Bratislava
logo partner

European School Luxembourg II (EEL2)

Location: Luxembourg
logo partner

Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA)

Location: Helsinki
logo partner

Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA)

Location: Cologne
logo partner

Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA)

Location: Tallinn
logo partner

Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA)

Location: Lisbon
logo partner

Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (ENISA)

Location: Heraklion
logo partner

Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA)

Location: Bilbao
logo partner

Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA)

Location: Vigo
logo partner

Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop)

Location: Thessaloniki
logo partner

Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC)

Location: Stockholm
logo partner

Europees Defensieagentschap (EDA)

Location: Brussels
logo partner

Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC)

Location: Brussels
logo partner

Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex)

Location: Warsaw
logo partner

Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE)

Location: Vilnius
logo partner

Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT)

Location: Budapest
logo partner

Europees Milieuagentschap (EEA)

Location: Copenhaguen
logo partner

Europees Milieuagentschap (EMA)

Location: Amsterdam
logo partner

Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO)

Location: Valetta
logo partner

Europees Parlement (EP DG Trad)

Location: Luxembourg
logo partner

Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EMCDDA)

Location: Lisbon
logo partner

Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA)

Location: Paris
logo partner

Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA)

Location: Parma
logo partner

Europese Centrale Bank (ECB)

Location: Frankfurt
logo partner

Europese Commissie - Directoraat-generaal Vertaling (CCE-DG T)

Location: Brussels, Luxembourg
logo partner

Europese Commissie – DG EMPL – Werkgelegenheid, sociale zaken en gelijke kansen (CCE-EMPLOI)

Location: Brussels
logo partner

Europese Commissie, directoraat-generaal Justitie en Consumentenzaken. (CCE-DG JUST)

Location: Brussels
logo partner

Europese Eenheid voor justitiële samenwerking (EUROJUST)

Location: The Hague
logo partner

Europese Investeringsbank (EIB)

Location: Luxembourg
logo partner

Europese Ombudsman (OMBUDSMAN)

Location: Strasbourg
logo partner

Europese Rekenkamer (ECA)

Location: Luxembourg
logo partner

Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (EUROFOUND)

Location: Dublin
logo partner

Europese Stichting voor opleiding (ETF)

Location: Turin
logo partner

Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS)

Location: Brussels
logo partner

Gemeenschappelijke Onderneming (gezamenlijk technologie-initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen (IMI JU)

Location: Brussels
logo partner

Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën (BBI JU)

Location: Amsterdam
logo partner

Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof (FCH JU)

Location: Brussels
logo partner

Gemeenschappelijke onderneming Clean Sky (CSJU)

Location: Brussels
logo partner

Gemeenschappelijke onderneming Fusion for Energy (F4E)

Location: Barcelona
logo partner

Gemeenschappelijke onderneming SESAR (SJU)

Location: Brussels
logo partner

Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail

Location: Brussels
logo partner

Hof van Justitie van de Europese Unie (CJEU)

Location: Luxembourg
logo partner

Maritiem Analyse- en Operatiecentrum op het gebied van verdovende middelen (MAOC (N)))

Location: Lisbon
logo partner

Raad van de Europese Unie (COUNCIL)

Location: Brussels
logo partner

Satellietcentrum van de Europese Unie (SatCen)

Location: Madrid
logo partner

Spoorwegbureau van de Europese Unie (ERA)

Location: Valenciennes
logo partner

Toezichtautoriteit voor het Europees GNSS (GSA)

Location: Prague
logo partner

Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad (ERC)

Location: Brussels
logo partner

Uitvoerend Agentschap innovatie en netwerken (INEA)

Location: Brussels
logo partner

Uitvoerend Agentschap Onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA)

Location: Brussels
logo partner

Uitvoerend Agentschap Onderzoek (REA)

Location: Brussels
logo partner

Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voeding (Chafea)

Location: Luxembourg
logo partner

Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen (Easme; voorheen: Uitvoerend Agentschap voor concurrentievermogen en innovatie (EACI)) (EASME)

Location: Brussels