De afdeling Vertaling is de grootste afdeling van het Vertaalbureau. Meer dan de helft van alle medewerkers van het Vertaalbureau is hier werkzaam. De afdeling omvat drie taalgroepen en de dienst Externe Betrekkingen en communicatie.

Externe Betrekkingen en communicatie

De dienst Externe Betrekkingen en communicatie werkt nauw met de cliënten van het Vertaalbureau samen om hun behoeften vast te stellen en hun tevredenheid te meten. Daartoe worden regelmatig cliëntbezoeken afgelegd en periodieke enquêtes gehouden en wordt feedback van cliënten verwerkt.

In samenwerking met de cliënten organiseert de dienst opleidingen, workshops en presentaties voor de vertalers van het Vertaalbureau, met het doel hun kennis van de zeer specialistische werkgebieden en procedures van de cliënten te verbreden. Ook organiseert de dienst presentaties voor cliënten om hen te helpen meer inzicht te krijgen in de rol en de diensten van het Vertaalbureau.

De dienst is tevens verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie. De dienst verspreidt informatie door regelmatig nieuwsberichten te plaatsen op het intranet, de website en het cliëntenportaal van het Vertaalbureau. Daarnaast worden specifieke publicaties, zoals het jaarlijkse activiteitenverslag en het verslag met hoogtepunten van het jaar, en een aantal brochures en nieuwsbrieven voorbereid en gecoördineerd. Verder organiseert de dienst diverse evenementen om de meertaligheid te bevorderen.

De vertalers (taalgroepen)

Elke taalgroep is onderverdeeld in vertaalteams, één voor elke officiële taal van de EU. De grootte van elk team varieert naargelang de hoeveelheid vertalingen naar elke doeltaal. Alle vertalers vertalen naar hun moedertaal; ze hebben verschillende academische achtergronden, meestal taalgerelateerd.

Gedurende hun gehele loopbaan bij het Vertaalbureau krijgen de vertalers opleidingen aangeboden, zowel op het gebied van taalverwerving (het uitbreiden van bestaande taalvaardigheden en het leren van nieuwe talen) als van cliëntspecifieke activiteiten.

De interne vertalers vertalen en reviseren zowel documenten als merken. Ze ondertitelen ook video’s, stellen woordenlijsten samen en dragen bij aan de interinstitutionele terminologiedatabase IATE.

Als taalspecialisten waarborgen de interne vertalers de taalkundige kwaliteit van de geleverde vertalingen. Dit geldt zowel voor intern vertaalde teksten als voor teksten die worden uitbesteed aan gespecialiseerde, externe aanbieders van vertaaldiensten.

Dankzij zijn bedrijfsmodel, dat gebaseerd is op uitbesteding en interne kwaliteitscontrole, is het Vertaalbureau een referentiepunt geworden voor alle aspecten van het reviseren van vertalingen.