Het Vertaalbureau heeft, net als iedere andere efficiënte organisatie, een centraal orgaan als drijvende kracht voor zijn kernactiviteiten. Dat is de taak van de afdeling Vertaalondersteuning.

De afdeling bestaat uit de dienst Workflowbeheer, de dienst Zakelijke Ontwikkeling en Workflowondersteuning en de interinstitutionele groep IATE.

Workflowbeheer

De dienst Workflowbeheer is verantwoordelijk voor de correcte verwerking van alle verzoeken om taalkundige dienstverlening, vanaf de ontvangst van het verzoek tot en met de levering van het eindproduct. Het Vertaalbureau werkt grotendeels met kaderovereenkomsten.
Het personeel van de dienst is verantwoordelijk voor:

  • het ontvangen, analyseren en valideren van verzoeken, zo nodig in overleg met cliënten;
  • de toewijzing van vertalingen, revisies en redactionele en terminologische opdrachten aan interne en freelance vertalers;
  • het bewerkbaar maken van de bestanden voor de vertalers en het zorgen voor een correcte opmaak van de documenten voordat deze aan de cliënt worden geleverd;
  • het met taaltechnologietools bewerken van binnenkomende dossiers, voor zover mogelijk;
  • de levering van alle vertalingen binnen de overeengekomen termijn en in de gevraagde vorm;
  • de benodigde informatie ten behoeve van de facturering van de geboden diensten.

De dienst Workflowbeheer verleent de vertalers gedurende het hele vertaalproces taalkundige en technische ondersteuning. Daarnaast verzorgt de dienst ook opleidingen op diverse gebieden (bijv. het gebruik van technologie).

Zakelijke Ontwikkeling en Workflowondersteuning

De dienst Zakelijke Ontwikkeling en Workflowondersteuning omvat diverse teams:

  • het team Zakelijke Ontwikkeling, dat als taak heeft de trends en vernieuwingen op het gebied van taaldiensten te volgen (tools, werkmethoden en nieuwe vormen van dienstverlening) en te analyseren hoe het Vertaalbureau optimaal aan de communicatiebehoeften van zijn cliënten kan voldoen;
  • het team Corpus- en Terminologiebeheer, dat taalhulpmiddelen op het gebied van terminologie, referentiemateriaal, vertaalgeheugens en machinevertaling verstrekt en onderhoudt;
  • het team Uniemerken & Gemeenschapsmodellen, dat de volledige werkstroom voor de vertaling van Uniemerken en Gemeenschapsmodellen beheert;

de interinstitutionele groep IATE

Het Vertaalbureau biedt namens de IATE-projectpartners onderdak aan de interinstitutionele groep IATE en de EurTerm-coördinator (interinstitutioneel samenwerkingsplatform voor terminologen).