De afdeling vertaalondersteuning speelt een centrale rol in de activiteiten van het vertaalbureau: zij zorgt ervoor dat de dienstverlening aan de cliënt vlot en efficiënt verloopt.

De afdeling bestaat uit de dienst workflowbeheer en de dienst zakelijke ontwikkeling en workflowondersteuning.

Workflowbeheer

De dienst Workflowbeheer is verantwoordelijk voor de afhandeling van de opdrachten die cliënten aan het Vertaalbureau toevertrouwen, vanaf het moment waarop een verzoek wordt ingediend tot de levering van het einddocument. Het Vertaalbureau werkt voornamelijk met kaderovereenkomsten.

De personeelsleden van de dienst Workflowbeheer zijn verantwoordelijk voor:

  • het ontvangen, analyseren en valideren van verzoeken, zo nodig door met de cliënten te onderhandelen;
  • de toewijzing van vertalingen, revisies en redactionele en terminologische opdrachten aan interne en freelancevertalers;
  • het, waar nodig, bewerkbaar maken van de bestanden voor de vertalers en het zorgen voor een correcte opmaak van de documenten voordat deze aan de cliënt worden geleverd;
  • de bewerking van de binnenkomende bestanden aan de hand van taaltechnologische tools;
  • de levering van alle vertalingen binnen de overeengekomen termijn en in de gevraagde vorm;
  • het verzamelen van informatie voor de facturering.

De dienst Workflowbeheer verleent de vertalers gedurende het hele vertaalproces taalkundige en technische ondersteuning. Daarnaast verzorgt de dienst ook opleidingen op de diverse gebieden waarin hij gespecialiseerd is (bijv. in het gebruik van technologie).

Zakelijke Ontwikkeling en Workflowondersteuning

De dienst Zakelijke Ontwikkeling en Workflowondersteuning omvat diverse teams:

  • het team Zakelijke Ontwikkeling, dat als taak heeft de trends en vernieuwingen op het gebied van taaldiensten te volgen (tools, werkmethoden en nieuwe soorten dienstverlening) en te analyseren hoe het Vertaalbureau optimaal aan de communicatiebehoeften van zijn cliënten kan voldoen;
  • het team Corpus- en Terminologiebeheer, dat taalhulpmiddelen op het gebied van terminologie, referentiemateriaal, vertaalgeheugens en machinevertaling verstrekt en onderhoudt;
  • het team Uniemerken & Gemeenschapsmodellen, dat de volledige werkstroom voor de vertaling van Uniemerken & Gemeenschapsmodellen beheert;
  • en tot slot het team IATE-ondersteuning en -ontwikkeling en de coördinator van EurTerm (interinstitutioneel samenwerkingsplatform voor terminologen), die beide bij het Vertaalbureau zijn ondergebracht.