Als agentschap van de Europese Unie kan het Vertaalbureau oproepen tot inschrijving organiseren en procedures van gunning door onderhandelingen starten voor levering van waren en diensten door externe leveranciers. Hiervoor gelden de bepalingen van het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Unie en de relevante richtlijnen voor het plaatsen van overheidsopdrachten.

Raadpleeg regelmatig de website van het Vertaalbureau en de interinstitutionele TED-database (Tenders Electronic Daily) om op de hoogte te blijven van de start van oproepen tot inschrijving en procedures van gunning door onderhandelingen.