Traduzzjoni ta’ dokumenti

It-traduzzjoni hija r-rendiment tat-tifsira tal-lingwa sors fil-lingwa fil-mira sabiex jiġi prodott test li jkun preċiż skont ir-regoli tal-grammatika tal-lingwa fil-mira, kif ukoll skont l-istruzzjonijiet riċevuti fl-assenjar tal-proġett tat-traduzzjoni. Il-“lingwa sors” hija l-lingwa li biha huwa miktub it-test oriġinali (imsejjaħ ukoll it-“test sors”), u l-“lingwa fil-mira” hija l-lingwa li fiha jiġi tradott it-test sors . Id-dokumenti jiġu pre-proċessati biex jiġi identifikat materjal ripetittiv u jiġi ffaċilitat l-użu mill-ġdid tal-kontenut fil-memorji tat-traduzzjoni (TM) taċ-Ċentru u biex jibbenefikaw mill-użu ta’ magni tat-traduzzjoni awtomatika (MT), sakemm ma jaqgħux taħt xi waħda mill-kategoriji li ġejjin:

  • dokumenti urġenti ħafna
  • dokumenti urġenti f’formati speċifiċi li jeħtieġu operazzjonijiet speċjali ta’ pre-pproċessar

It-talbiet għat-traduzzjoni li jissodisfaw il-kundizzjonijiet it-tajba għall-użu tal-magni tat-traduzzjoni awtomatika taċ-Ċentru jiġu pre-proċessati b’dawn il-magni u jibbenefikaw minn prezzijiet imnaqqsa għall-ħinijiet tat-turnaround. Dawn id-dokumenti tradotti minn qabel jgħaddu minn post-editjar sħiħ min-naħa tal-lingwisti taċ-Ċentru biex jiġi żgurat li r-riżultat finali jkun kompletament komparabbli mar-riżultat miksub permezz ta’ traduzzjoni tradizzjonali (jiġifieri minn traduttur li jipproduċi t-traduzzjoni bl-użu ta’ għodda ta’ memorja tat-traduzzjoni flimkien ma’ traduzzjoni awtomatika).

Reviżjoni tat-traduzzjonijiet

Ir-reviżjoni hija l-eżaminazzjoni ta’ traduzzjoni biex jiġi ċċekjat li hija xierqa għall-iskop miftiehem permezz ta’ paragun bejn it-test sors u t-test fil-mira u billi jsiru korrezzjonijiet, fejn ikun meħtieġ. Iċ-Ċentru joffri reviżjoni ta’ dokumenti tradotti. Jekk, madankollu, matul ir-reviżjoni, it-traduttur jikkunsidra li t-traduzzjoni li se tiġi riveduta għandha bżonn riformulazzjoni sostanzjali, iċ-Ċentru jista’ jiċħad ir-reviżjoni u jirrakkomanda li l-klijent jippreżenta talba għal traduzzjoni minflok.

It-traduzzjoni Paste ‘n’ Go

Paste ‘n’ Go huwa servizz ta’ traduzzjoni għal testi sa erba’ paġni (6 000 karattru), b’għażliet sempliċi ta’ fformattjar, fejn it-tħejjija għat-traduzzjoni u l-verifika teknika finali huma kompletament awtomatizzati. Minflok itellgħu l-fajls, il-klijenti sempliċiment jgħaqqdu t-test li għandu jiġi tradott f’żona speċifika tal-Portal tal-Klijenti u, mal-konsenja tat-test tradott, jikkopjawh lura fis-sistemi tagħhom stess.

Traduzzjoni awtomatika

Dan huwa servizz kompletament awtomatiku għat-traduzzjoni ta’ dokumenti li juża taħlita ta' memorji tat-traduzzjoni taċ-Ċentru u magni tat-traduzzjoni awtomatika magħmula apposta, mingħajr ebda kontroll tal-kwalità mit-tradutturi jew tħejjija tad-dokumenti sors għall-ipproċessar tekniku jew għall-ifformattjar.

Post-editjar ħafif tal-output tat-traduzzjoni awtomatika newrali

Dan huwa servizz ta’ traduzzjoni li fih il-post-edituri jtejbu l-output tat-traduzzjoni awtomatika. Is-servizz jinkludi l-editjar, l-immodifikar u/jew il-korrezzjoni tal-output tat-traduzzjoni awtomatika meta t-test finali ma jkunx maħsub għall-pubblikazzjoni u huwa prinċipalment għall-“punti prinċipali” tal-informazzjoni, jiġifieri l-komunikazzjoni tat-tifsira essenzjali mingħajr ma neċessarjament tkun perfetta fil-lingwa fil-mira. L-output se jkun test li jinftiehem li fih l-ebda informazzjoni importanti ma tkun tħalliet barra b’mod aċċidentali, u ma tkun ġiet miżjuda l-ebda informazzjoni mhux korretta.

Traduzzjoni tal-web

Iċ-Ċentru ilu joffri traduzzjoni tal-web bħala servizz mill-2015 u rebaħ il-Premju tal-Ombudsman għal Amministrazzjoni Tajba (kategorija: L-eċċellenza fit-twassil ta’ servizzi ffokati fuq iċ-ċittadini/il-klijenti) fl-2017 għas-soluzzjoni stabbilita flimkien mal-EUIPO u l-EU-OSHA biex tiġi ffaċilitata l-ġestjoni ta’ siti web multilingwi. Minn dak iż-żmien ’il hawn, is-servizz ġie msaħħaħ b’mod konsiderevoli peress li ċ-Ċentru żviluppa għalkollox mill-ġdid il-modulu tat-traduzzjoni tal-web tiegħu għal siti web ibbażati fuq Drupal. Il-modulu issa qed jaħdem fuq Drupal 7, 8 u 9, ġie vvalidat mid-DIGIT tal-Kummissjoni, u jista’ jitniżżel mill-pjattaforma ta’ Drupal.org.

Traduzzjoni ta’ EUTM, fajls MP u RCD

It-traduzzjoni tat-trademarks tal-Unjoni Ewropea (EUTM), tal-fajls tal-Protokoll ta’ Madrid (MP) u tad-disinni Komunitarji reġistrati (RCD) tirreferi għat-traduzzjoni ta’ testi tekniċi standardizzati fil-qasam tal-proprjetà industrijali/intellettwali li jikkonsistu f’listi ta’ oġġetti u servizzi bbażati fuq id-WIPO (Organizzazzjoni Dinjija tal-Proprjetà Intellettwali) il-Klassifikazzjoni Internazzjonali tal-Prodotti u s-Servizzi għall-Finijiet tar-Reġistrazzjoni tat-Trademarks (il-Klassifikazzjoni ta’ Nizza) jew fuq il-Ftehim ta’ Locarno li jistabbilixxi Klassifika Internazzjonali għad-Disinni Industrijali (il-Klassifikazzjoni ta’ Locarno).

Modifika tat-traduzzjonijiet

Il-modifika tirreferi għall-inseriment ta’ tibdil f’test li kien ġie tradott preċedentement. Meta tintalab modifika, il-klijent għandu jipprovdi dokument li juri l-bidliet kollha magħmula fit-test preċedenti, inkluż l-inserzjonijiet u t-tħassir, kif ukoll il-verżjoni(jiet) tal-lingwa preċedenti tad-dokument(i) li għandha tiġi mmodifikata/għandhom jiġu mmodifikati. It-tradutturi taċ-Ċentru jadattaw it-traduzzjonijiet skont il-modifiki li jsiru fl-oriġinal.