Kif stabbilit mir-Regolament ta’ Twaqqif, iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni jwieġeb għall-ħtiġijiet tas-servizzi lingwistiċi ta’ aġenziji u ta’ korpi oħrajn tal-UE. Jista’ jassorbi wkoll xogħol addizzjonali tal-Istituzzjonijiet tal-UE, li għandhom is-servizzi ta’ traduzzjoni tagħhom stess. Għandu ftehimiet ta' kooperazzjoni ma' 70 klijent mal-Unjoni Ewropea kollha, kif muri fil-mappa interattiva hawn taħt.

Il-politika taċ-Ċentru tat-Traduzzjoni dwar il-klijenti hija li jinkiseb is-sodisfazzjon tal-klijenti billi jiġu offruti servizzi lingwistiċi ta’ kwalità għolja permezz ta’ kooperazzjoni mill-qrib u l-iskambju ta’ informazzjoni.

Inqisu lill-klijenti tagħna bħala s-sħab tagħna fi sforz sabiex nilħqu liċ-ċittadini tal-UE b’informazzjoni korretta u li faċli tinftiehem fil-lingwa tagħhom stess. Għalhekk inħeġġu lill-klijenti tagħna sabiex jagħtuna feedback dwar ix-xogħol li nkunu għamilna, kif muri fid-deskrizzjoni “Skopri l-fluss tax-xogħol tagħna”.

EU Institutions

EU Institutions

European Parliament - Directorate-General for Communication

L-Istituzzjonijiet tal-UE

L-Istituzzjonijiet tal-UE

Parlament Ewropew – Direttorat Ġenerali għat-Traduzzjoni

L-Istituzzjonijiet tal-UE

Kunsill tal-Unjoni Ewropea

L-Istituzzjonijiet tal-UE

Direttorat Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea għat-Traduzzjoni

L-Istituzzjonijiet tal-UE

Direttorat-Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea għall-Ġustizzja u l-Konsumaturi

L-Istituzzjonijiet tal-UE

Direttorat Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea għas-Suq Intern, l-Industrija, l-Intraprenditorija u l-SMEs

L-Istituzzjonijiet tal-UE

Direttorat Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea tal-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali u l-Inklużjoni

L-Istituzzjonijiet tal-UE

Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

L-Istituzzjonijiet tal-UE

Qorti Ewropea tal-Awdituri

L-Istituzzjonijiet tal-UE

Bank Ċentrali Ewropew

L-Aġenziji tal-UE

L-Aġenziji tal-UE

Ċentru għall-Analiżi u l-Operazzjonijiet Marittimi (Narkotiċi)

L-Aġenziji tal-UE

Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji

L-Aġenziji tal-UE

Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi

L-Aġenziji tal-UE

Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard

L-Aġenziji tal-UE

Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Programm Spazjali

L-Aġenziji tal-UE

Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għaċ-Ċibersigurtà

L-Aġenziji tal-UE

Aġenzija għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija

L-Aġenziji tal-UE

Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta

L-Aġenziji tal-UE

Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima

L-Aġenziji tal-UE

Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-drittijiet Fundamentali

L-Aġenziji tal-UE

Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga

L-Aġenziji tal-UE

Awtorità Bankarja Ewropea

L-Aġenziji tal-UE

Aġenzija Ewropea għall-Mediċini

L-Aġenziji tal-UE

Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ażil

L-Aġenziji tal-UE

Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija

L-Aġenziji tal-UE

Aġenzija tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni tal-Unjoni Ewropea

L-Aġenziji tal-UE

Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi

L-Aġenziji tal-UE

Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol

L-Aġenziji tal-UE

Awtorità Ewropea tax-Xogħol

L-Aġenziji tal-UE

Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fil-Ġustizzja Kriminali

L-Aġenziji tal-UE

Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi

L-Aġenziji tal-UE

Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol

L-Aġenziji tal-UE

Uffiċċju Komunitarju tal-Varjetajiet tal-Pjanti

L-Aġenziji tal-UE

Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol

L-Aġenziji tal-UE

Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel

L-Aġenziji tal-UE

Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Tmexxija Operattiva ta’ Sistemi tal-IT fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja

L-Aġenziji tal-UE

Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd

L-Aġenziji tal-UE

Bord Uniku ta’ Riżoluzzjoni

L-Aġenziji tal-UE

Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea

L-Aġenziji tal-UE

Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi

L-Aġenziji tal-UE

Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew

L-Aġenziji tal-UE

Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ

L-Aġenziji tal-UE

Aġenzija Ewropea għall-Ambjent

L-Aġenziji tal-UE

Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta’ Taħriġ Vokazzjonali

L-Aġenziji tal-UE

Ċentru Satellitari tal-Unjoni Ewropea

L-Aġenziji tal-UE

Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq

L-Aġenziji tal-UE

Aġenzija Ewropea għad-Difiża

L-Aġenziji tal-UE

Aġenzija għall-Appoġġ tal-BEREC

L-Aġenziji Eżekuttivi

L-Aġenziji Eżekuttivi

Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Edukazzjoni u għall-Kultura

L-Aġenziji Eżekuttivi

Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Klima, għall-Infrastruttura u għall-Ambjent

L-Aġenziji Eżekuttivi

Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għas-Saħħa u għall-Qasam Diġitali

L-Aġenziji Eżekuttivi

Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Kunsill Ewropew tal-Innovazzjoni u għall-SMEs

L-Aġenziji Eżekuttivi

Aġenzija Eżekuttiva tal-Kunsill Ewropew għar-Riċerka

L-Aġenziji Eżekuttivi

Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għar-Riċerka

Impriżi Konġunti

Impriżi Konġunti

Impriża Konġunta Inizjattiva għal Saħħa Innovattiva

Impriżi Konġunti

Impriża Konġunta Sistema Ferrovjarja Ewropea

Impriżi Konġunti

Impriża Konġunta Idroġenu Nadif

Impriżi Konġunti

Impriża Konġunta Fużjoni għall-Enerġija

Impriżi Konġunti

Impriża Konġunta għall-Computing ta’ Prestazzjoni Għolja Ewropew (Impriża Konġunta EuroHPC)

Impriżi Konġunti

Impriża Konġunta Avjazzjoni Nadifa

Impriżi Konġunti

Impriża Konġunta Riċerka dwar il-Ġestjoni tat-Traffiku tal-Ajru Uniku Ewropew 3

Impriżi Konġunti

Impriża Konġunta Teknoloġiji Diġitali Ewlenin

Impriżi Konġunti

Impriża Konġunta Ewropea Ċirkolari b’Bażi Bijoloġika

Joint Undertakings

Joint Undertakings

Joint Research Centre

Korpi oħrajn

Korpi oħrajn

Qorti Unifikata tal-Privattivi

Korpi oħrajn

Bank Ewropew tal-Investiment

Korpi oħrajn

Ombudsman Ewropew

Korpi oħrajn

Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data

Korpi oħrajn

Uffiċċju tas-Segretarju Ġenerali tal-Iskejjel Ewropej

Korpi oħrajn

Skola Ewropea fil-Lussemburgu II

Consultative bodies

Consultative bodies

Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

Consultative bodies

Kumitat Ewropew tar-Reġjuni