Image
CdT Management Board

 

Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni huwa mmexxi minn Bord tat-Tmexxija. L-operat ta’ kuljum tiegħu jsir mill-persunal tiegħu, ibbażat fil-Lussemburgu, u osservat mid-Direttur taċ-Ċentru.

L-Istati Membri tal-UE, il-Kummissjoni Ewropea u l-biċċa l-kbira tal-klijenti taċ-Ċentru tat-Traduzzjoni huma rappreżentati mill-Bord tat-Tmexxija taċ-Ċentru, li hu magħmul minn membri jew sostituti:

Hekk kif jiġu nnominati għall-Bord tat-Tmexxija, il-membri għandhom jissottomettu dikjarazzjoni ta’ interessi skont il-politika taċ-Ċentru dwar il-prevenzjoni u l-ġestjoni tal-kunflitti ta’ interess. L-iskop ta’ din id-dikjarazzjoni huwa li tidentifika kwalunkwe kunflitt ta’ interess potenzjali jew attwali ta’ kwalunkwe membru fir-rigward tas-sħubija tagħhom fil-Bord tat-Tmexxija u li tippermetti liċ-Ċentru jieħu l-miżuri xierqa, meta jkun meħtieġ.

Biex tikkonsulta d-dikjarazzjonijiet ta’ interess u CVs ta’ membri tal-Bord tat-Tmexxija, jekk jogħġbok uża l-interfaċċa ta’ riċerka hawn taħt:

Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta

Guillaume de Roquigny-Iragne
Full member
Miguel Pereira
Alternate member

Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd

Niall McHale
Full member
Rieke Arndt
Alternate member

Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima

Dominika Lempicka-Fichter
Full member

Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol

Andrew Smith
Full member
Mónika Azaola
Alternate member

Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Edukazzjoni u għall-Kultura

Marcus Angioni
Full member

Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Klima, għall-Infrastruttura u għall-Ambjent

Marcus Angioni
Full member

Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Kunsill Ewropew tal-Innovazzjoni u għall-Intrapriżi Żgħar u ta’ daqs Medju

Marcus Angioni
Full member

Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għar-Riċerka

Marcus Angioni
Full member

Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għas-Saħħa u għall-Qasam Diġitali

Marcus Angioni
Full member

Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għaċ-Ċibersigurtà

Juhan Lepassaar
Full member

Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-drittijiet Fundamentali

Nicole Romain
Full member
Michail Beis
Alternate member

Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ażil

Anis Cassar
Full member
Chiara Petrolito
Alternate member

Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji

Anna Gigantino
Full member
Salvatore Ricotta
Alternate member

Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fil-Ġustizzja Kriminali

Eszter Karoliny
Full member

Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi

Dietrich Neumann
Full member
Thibault de Maignas
Alternate member

Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Programm Spazjali

Patrick Hamilton
Full member

Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi

Roeland Woldhuis
Full member
Maria Molina-Sierra
Alternate member

Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel

James Ramsey
Full member
Alessandra Fantini
Alternate member

Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta’ Taħriġ Vokazzjonali

Corinna Frey
Full member
Stéphanie Wehrheim
Alternate member

Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga

Rosemary de Sousa
Full member
Marie-Christine Ashby
Alternate member

Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard

Karen Aimard
Full member
Antje Daume
Alternate member

Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ

Erja Kaikkonen
Full member
Cécile Beelaerts
Full member

Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol

Mary McCaughey
Full member
Hilary O'Donoghue
Alternate member

Impriża Konġunta Sistema Ferrovjarja Ewropea

Carlo M. Borghini
Full member
Vincent Declerfayt
Alternate member

Istitut Ewropew għall-Innovazzjoni u t-Teknoloġija.

Tzvetan Zafirov
Full member
Alice Fišer
Alternate member

Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi

Jane Shreckengost
Full member

L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew

Olivier Ramsayer
Full member
Gianluca Dianese
Alternate member

Uffiċċju Komunitarju tal-Varjetajiet ta’ Pjanti

Francesco Mattina
Full member

Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea

Andrea di Carlo
Full member
Inge Buffolo
Alternate member

Kunsill tal-Unjoni Ewropea

Katelijn Serlet
Alternate member

Ċipru

Natassa Avraamides-Haratsi
Full member
Demetris Hasikos
Alternate member

Franza

Natacha Ficarelli
Full member
Clément De Libero
Alternate member

Id-Danimarka

Carsten Sander
Full member
Erik Jessen
Alternate member

Il-Belġju

Andy Detaille
Full member
Bernard Latour
Alternate member

Il-Finlandja

Panu Kukkonen
Full member
Vesa Kulmala
Alternate member

Il-Ġermanja

Matthias Gruber
Full member
Roland Schmieger
Alternate member

Il-Greċja

Antonios Papadopoulos
Full member
Styliani Kromlidou
Alternate member

Il-Latvja

Māris Baltiņš
Full member
Arturs Krastiņš
Alternate member

Il-Litwanja

Andrius Pauga
Full member
Aleksas Dambrauskas
Alternate member

Il-Lussemburgu

Sylvie Lucas
Full member
Luc Scholtes
Alternate member

Il-Polonja

Justyna Bator
Full member
Justyna Cichowska
Alternate member

Il-Portugall

João Pina de Morais
Full member
Filipe Honrado
Alternate member

In-Netherlands

Wolfram Metz
Full member
Teresa Morris-Drew
Alternate member

Ir-Rumanija

Mihai Constandache
Full member

Is-Slovakkja

Roman Suchý
Full member

Is-Slovenja

Boštjan Zupančič
Full member
Tea Mejak
Alternate member

L-Awstrija

Ulrike Köhler
Full member

L-Estonja

Mari Peetris
Full member

L-Irlanda

Eamonn Mac Aodha
Full member
Michael Williams
Alternate member

L-Italja

Filippo Ghersini
Full member
Mirko Costa
Alternate member

L-Iżvezja

Magnus Lärke
Full member
Jeffrey Ganellen
Alternate member

L-Ungerija

Endre Gáspár
Full member

Malta

Donatienne Spiteri
Alternate member

Spanja

Alicia Cocero
Full member
Carlos Moreno
Alternate member