Informazzjoni Personali
Tista' titlob li d-data personali tiegħek tiġi rrettifikata fi kwalunkwe ħin. Jekk tixtieq li jsiru xi korrezzjonijiet, jekk jogħġbok infurmana bil-miktub fuq l-indirizz tal-email li ġej: cdt@cdt.europa.eu
Dokument(i)
Jekk jogħġbok ipprovdilna d-dettalji kollha possibbli dwar id-dokument(i) mitlub(a). Kun af li jekk it-talba tiegħek mhijiex speċifika biżżejjed, jista' jagħti l-każ li ma nkunux nistgħu nidentifikaw id-dokument(i) kkonċernat(i) u għaldaqstant ma nkunux nistgħu nipproċessaw it-talba tiegħek. Kun af li għalkemm tista' tipprovdi raġunijiet għall-applikazzjoni tiegħek, dan mhuwiex meħtieġ.
Verżjoni lingwistika ppreferuta tad-dokument(i)
(sakemm id-dokument(i) jeżisti/jeżistu f'dik il-lingwa)

Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni se jeżamina l-applikazzjoni tiegħek abbażi tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (ĠU L 145 tal-31.5.2001, p. 43) u d-dispożizzjonijiet speċifiċi li jikkonċernaw l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Kunsill stipulati fl-Anness II tar-Regoli tal-Proċedura tal-Kunsill - id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/338/EC, Euratom (ĠU L 106 tal-15.04.2004, p. 22).  

Protezzjoni tad-data: l-ipproċessar tad-data personali li daħħalt f’din il-formola ta’ talba (isem u indirizz) huwa rregolat mir-regoli ta’ protezzjoni stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta’ individwu fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-data (ĠU L 8 tat-12.1.2001, p. 1)

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.