Kif previst mir–Regolament ta’ Stabbiliment tiegħu, iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni jwieġeb għall-ħtiġijiet tas-servizzi lingwistiċi ta’ aġenziji u korpi oħrajn tal-UE.  Iċ-Ċentru jista’ jassorbi wkoll kwalunkwe xogħol addizzjonali tal-istituzzjonijiet tal-UE, li għandhom is-servizzi ta’ traduzzjoni tagħhom stess.  Iċ-Ċentru għandu wkoll ftehimiet ta’ kooperazzjoni ma’ aktar minn 60 klijent mifruxa madwar l-Unjoni Ewropea, kif muri fuq il-mappa interattiva hawn taħt.

Il-politika taċ-Ċentru tat-Traduzzjoni dwar il-klijenti hija li jinkiseb is-sodisfazzjon tal-klijent billi jiġu offruti servizzi lingwistiċi ta’ kwalità għolja permezz ta’ kooperazzjoni mill-qrib u l-iskambju ta’ informazzjoni.

Il-klijenti tagħna nqisuhom bħala s-sħab tagħna fi sforz sabiex nilħqu liċ-ċittadini tal-UE b’informazzjoni korretta u li tinqara fil-lingwa tagħhom stess. Għalhekk inħeġġu lill-klijenti tagħna sabiex jagħtuna rispons dwar ix-xogħol li nkunu għamilna, kif muri fid-deskrizzjoni Skopri l-fluss tax-xogħol tagħna.

Filtru

Ewropa

Riżultati ta' tfittxija: 72 klijent(i) (Irrisettja)
logo partner

Aġenzija Ewropea għad-Difiża

Location: Brussels
logo partner

Aġenzija Ewropea għall-Ambjent

Location: Copenhaguen
logo partner

Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta

Location: Warsaw
logo partner

Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd

Location: Vigo
logo partner

Aġenzija Ewropea għall-Mediċini

Location: Amsterdam
logo partner

Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima

Location: Lisbon
logo partner

Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol

Location: Bilbao
logo partner

Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi

Location: Helsinki
logo partner

Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura

Location: Brussels
logo partner

Aġenzija Eżekuttiva għall-Innovazzjoni u n-Netwerks

Location: Brussels
logo partner

Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji

Location: Brussels
logo partner

Aġenzija Eżekuttiva għall-Konsumatur, is-Saħħa, l-Agrikoltura u l-Ikel

Location: Luxembourg
logo partner

Aġenzija Eżekuttiva għar-Riċerka

Location: Brussels
logo partner

Aġenzija Eżekuttiva tal-Kunsill Ewropew għar-Riċerka

Location: Brussels
logo partner

Aġenzija għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija

Location: Ljubljana
logo partner

Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għaċ-Ċibersigurtà

Location: Heraklion
logo partner

Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali(

Location: Vienna
logo partner

Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji

Location: Valenciennes
logo partner

Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fil-Ġustizzja Kriminali

Location: The Hague
logo partner

Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi

Location: The Hague
logo partner

Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi

Location: Budapest
logo partner

Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Tmexxija Operattiva ta' Sistemi tal-IT Fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja

Location: Tallinn
logo partner

Aġenzija tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni tal-Unjoni Ewropea

Location: Cologne
logo partner

Awtorità Bankarja Ewropea

Location:
logo partner

Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel

Location: Parma
logo partner

Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol

Location: Frankfurt
logo partner

Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq

Location: Paris
logo partner

Awtorità tal-GNSS Ewropea

Location: Prague
logo partner

Bank Ċentrali Ewropew

Location: Frankfurt
logo partner

Bank Ewropew tal-Investiment

Location: Luxembourg
logo partner

Bord Uniku ta’ Riżoluzzjoni

Location: Brussels
logo partner

Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta’ Taħriġ Vokazzjonali

Location: Thessaloniki
logo partner

Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga

Location: Lisbon
logo partner

Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard

Location: Stockholm
logo partner

Ċentru għall-Analiżi u l-Operazzjonijiet Marittimi (Narkotiċi)

Location: Lisbon
logo partner

Ċentru Satellitari tal-Unjoni Ewropea

Location: Madrid
logo partner

Direttorat Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea għall-Ġustizzja u l-Konsumaturi

Location: Brussels
logo partner

Direttorat Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea għall-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali u l-Inklużjoni

Location: Brussels
logo partner

Direttorat Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea għat-Traduzzjoni

Location: Brussels, Luxembourg
logo partner

European Commission Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs

Location: Brussels
logo partner

European Health and Digital Executive Agency

Location: Brussels
logo partner

Impriża Konġunta għall-Computing ta' Prestazzjoni Għolja Ewropew (EuroHPC JU)

Location: Luxembourg
logo partner

European Innovation Council and Small and Medium-sized Enterprises Executive Agency

Location: Brussels
logo partner

Awtorità Ewropea tax-Xogħol

Location: Bratislava
logo partner

European Public Prosecutor's Office

Location: Luxembourg
logo partner

Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ażil

Location:
logo partner

Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ

Location: Turin
logo partner

Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol

Location: Dublin
logo partner

Impriża Konġunta dwar l-Industriji b’bażi Bijoloġika

Location: Brussels
logo partner

Impriża Konġunta ECSEL

Location: Brussels
logo partner

Impriża Konġunta Shift2Rail

Location: Brussels
logo partner

Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2

Location: Brussels
logo partner

Impriża Konġunta tal-Fużjoni għall-Enerġija

Location: Barcelona
logo partner

Impriża Konġunta tal-Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi 2

Location: Brussels
logo partner

Impriża Konġunta “Clean Sky” 2

Location: Brussels
logo partner

Intrapriża Konġunta SESAR

Location: Brussels
logo partner

Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi

Location: Vilnius
logo partner

Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija

Location: Budapest
logo partner

Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data

Location: Brussels
logo partner

Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

Location: Brussels
logo partner

Kumitat Ewropew tar-Reġjuni

Location: Brussels
logo partner

Kunsill tal-Unjoni Ewropea

Location: Brussels
logo partner

L-Aġenzija għall-Appoġġ tal-BEREC

Location: Riga
logo partner

Ombudsman Ewropew

Location: Strasbourg
logo partner

Parlament Ewropew - Direttorat Ġenerali għat-Traduzzjoni

Location: Luxembourg
logo partner

Qorti Ewropea tal-Awdituri

Location: Luxembourg
logo partner

Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

Location: Luxembourg
logo partner

Skola Ewropea tal-Lussemburgu II

Location: Luxembourg
logo partner

Uffiċċju Ewropew ta’ Appoġġ fil-qasam tal-Asil

Location: Valetta
logo partner

Uffiċċju Komunitarju tal-Varjetajiet tal-Pjanti

Location: Angers
logo partner

Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea

Location: Alicante
logo partner

Uffiċċju tas-Segretarju Ġenerali tal-Iskejjel Ewropej

Location: Brussels