VAIRĀK NEKĀ 25 GADUS UZTICĪGI DAUDZVALODĪBAI

Tulkošanas centrs tika dibināts 1994. gadā un pašlaik vidēji iztulko 700 000 lappuses gadā vairāk nekā 65 klientiem visā Eiropā. Tulkošanas centrs ir nemitīgi attīstījies, pieaugot oficiālo ES valodu un šauras specializācijas klientu skaitam. Plašāka informācija

Mūsu partneri

Mūsu klienti

Iestāžu savstarpēja sadarbība

Ārējie valodu pakalpojumu sniedzēji

3321381.83
Pages translated since 1995
 
22402765
ES preču zīmes un Kopienas dizainparaugi, kas iztulkoti kopš 1995. gada
 
863
Valodu pāri

Aktuālākie jaunumiLaatste nieuws