Tulkošana ir avota valodas nozīmes atveidošana mērķa valodā, lai sagatavotu tekstu, kas atbilst mērķa valodas gramatikas noteikumiem un instrukcijām, kuras saņemtas ar tulkošanas projekta uzdevumu. ‘Avota valoda’ ir valoda, kurā ir uzrakstīts oriģinālais teksts (arī saukts par ‘avota tekstu’), bet ‘mērķa valoda’ ir valoda, kurā pārtulko avota tekstu. Dokumentiem veic priekšapstrādi, lai apzinātu materiālu, kas atkārtojas, atvieglotu satura atkārtotu izmantošanu Centra tulkošanas atmiņās (TM) un izmantotu mašīntulkošanas (MT) programmu iespējas, ja vien tie neietilpst kādā no tālāk norādītajām kategorijām:

  • very urgent documentsīpaši steidzami dokumenti,
  • urgent documents in specific formats which require special pre-processing operations

Translation requests that meet the right conditions for using the Centre’s custom machine translation engines are automatically pre-processed with these engines and benefit from reduced prices for the different turnaround times. Such pre-translated documents undergo a full post-editing by the Centre’s linguists to make sure that the final result is entirely comparable with the result obtained through traditional translation (i.e. by a translator who produces the translation using a translation memory tool combined with machine translation).

Tulkošanas pieprasījumiem, kas atbilst attiecīgajiem nosacījumiem Centra pielāgoto mašīntulkošanas programmu izmantošanai, veic automātisku priekšapstrādi ar šīm programmām, un tiem piemēro pazeminātas cenas dažādiem apstrādes laikiem. Centra lingvisti pēc tam veic šādu priekštulkotu dokumentu pilnu rediģēšanu, lai pārliecinātos par gala rezultāta pilnīgu atbilstību rezultātam, kas iegūts, izmantojot tradicionālo tulkošanu (t. i., tulkotājam, kurš veic tulkojumu, izmantojot tulkošanas atmiņas rīku apvienojumā ar mašīntulkojumu).